Najnowsze Teksty
WAŻNE! (Lipiec 22, 2019 2:56 pm)
JAK ROZPOZNAĆ CZŁOWIEKA PRAWDY (Lipiec 17, 2019 7:57 am)
ZA CO NIGDY NIE PRZEPRASZAJ? (Lipiec 17, 2019 7:48 am)
ODNAJDUJĄC PRAWDĘ (Lipiec 16, 2019 1:28 pm)
KTO NIENAWIDZI BOGA I DLACZEGO (Lipiec 16, 2019 1:22 pm)
BÓG MA TYLKO CIEBIE (Lipiec 16, 2019 1:11 pm)
KTO NA PEWNO JEST ZDEMONIZOWANY (Lipiec 16, 2019 1:01 pm)
JAKA KATEGORIA LUDZI NIE CHCE JEZUSA? (Lipiec 16, 2019 12:12 pm)
KIM DZISIAJ JEST PROROK (Lipiec 16, 2019 11:50 am)


Moc wieczerzy Pańskiej

14 lutego 2015
...
2 433 Views

monika chabiorTekst: Monika Chabior

Bóg ustanowił Wieczerzę jako kanał uzdrowienia i pełnego zdrowia dla swojego ludu.

Całym sercem wierzę, że Bóg chce przywrócić swojemu ludowi właściwe znaczenie i moc ustanowionej przez Pana Jezusa Wieczerzy.

Obserwując ciało Chrystusa na ziemi, Kościół, który przystępuje do Wieczerzy, widzę, że dzieci Boże nie maja problemów z rozróżnieniem Krwi, która przynosi przebaczenie grzechów. Gdy pijemy wino wiemy, ze nam przebaczono i że zostaliśmy usprawiedliwieni darmo z łaski przez wiarę.

A jak ma się rzecz z rozróżnianiem Ciała, o którym pisał Paweł w liście do Koryntian?

“Albowiem, kto je i pije niegodnie sad własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, a niemało zasnęło” Kor.12.29-30

I tu zaczynają się wątpliwości. Wielu bogobojnych chrześcijan wierzy, że w Wieczerzy Pańskiej jest Boży sąd. Dają się okradać, gdyż myślą, że jeżeli nie wyznają swoich grzechów przed przystąpieniem do Stołu ściągną na siebie potępienie. Jest to błędne myślenie, które powoduje strach przed sądem. Często dogmatyzujemy Boże Słowo, zamiast przyjąć pełnię błogosławieństwa płynącego z Bożego źródła, przez uczestniczenie w Wieczerzy. Cały Boży sąd spadł na Jezusa, gdy umierał na krzyżu. Tam dokonała się wymiana. Gdy rodzimy się na nowo, przez wiarę przyjmujemy zbawienie – przebaczenie, usprawiedliwienie, uzdrowienie, uwolnienie, zabezpieczenie. Pełne odkupienie.

Co zatem oznacza niegodne przystępowanie do Stołu Pańskiego?

Otóż jeżeli nie rozróżniamy Ciała Pańskiego, czyli nie rozumiemy Jego znaczenia, wtedy jemy i pijemy w sposób niegodny.

Niewielu szczerych chrześcijan prawdziwie rozumie ważność łamania chleba. Z tej przyczyny wielu jest słabych,chorych i umiera przedwcześnie.

Jakże wspaniałe i kochające jest serce Boga, który ustanowił Wieczerzę nie jako rytuał, ale jako błogosławieństwo uzdrowienia i pełni życia dla swojego ludu.

Kiedy z wiarą spożywamy chleb stykamy się z najwspanialszą miłością Jezusa i świętujemy fakt, że ta miłość pozwoliła na to, aby Jego ciało zostało zbite, posiniaczone, poranione i złamane, aby nasze mogło być zdrowe, aby mogło przyjąć uzdrowienie i pełnię zdrowia, zamiast choroby i niemocy.

“Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni”. Izajasz 53.4-5.

Jezus raz uciszył burzę, raz chodził po morzu, raz zamienił wodę w wino. Większość Jego cudów dotyczyło uzdrowienia. Zatem uzdrowienie leży w Bożej naturze.

Umiłowane dziecko Boże, zrodzone z Bożego Ducha, porzuć lęk i wątpliwości kiedy przystępujesz do Stołu Pańskiego. Łamiąc chleb przyjmujesz Jego uzdrowienie i pełnię życia. Kiedy pijesz wino uświadamiasz sobie, że krew Baranka, bezgrzesznego Syna Bożego, przyniosła ci przebaczenie i uczyniła cię sprawiedliwym i świętym. Trzymaj Boga za Słowo, które mówi, że sińcami i ranami zostałeś uleczony. (Iz. 53.5, I Piotra 2.24). Ufaj Bogu i Jego doskonałemu dziełu na Golgocie. Doświadczaj cudownej miłości Ojca, wyrażonej w śmierci Jego Syna Pana Jezusa Chrystusa i przyjmuj pełnię Jego zmartwychwstałego życia.

 

.

Share This